Başlık Arşivi: Hormon

Biokimya analizi nədir? “Biokimya” canlı toxumaları təşkil edən maddələri və onların funksiyalarını öyrənən bir elmdir. İnkişaf etmiş və ya sadə olan hər növ canlıların öz kimyası var və hamısı biokimyanın mövzusudur. Hüceyrəyə daxil olan və çıxan bütün üzvi və qeyri-üzvi maddələr; karbohidratlar, zülallar, lipidlər, nükleik turşular, vitaminlər, fermentlər, hormonlar və…

Ətraflı oxu

1/1